Eindhoven247 draagt bij aan landelijke verbetering evenementenveiligheid

Eindhoven247 draagt bij aan landelijke verbetering evenementenveiligheid
19 oktober 2018

Onlangs is de ‘HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid’ verschenen. Bij de totstandkoming van dit document is Eindhoven247 geraadpleegd vanwege de expertise die reeds binnen de organisatie aanwezig is op het gebied van evenementenorganisatie en – veiligheid. De uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen. 

De HEV 2018 beschrijft het gehele proces rondom evenementenveiligheid. Door acht processtappen te doorlopen, houden de verschillende samenwerkende partijen grip op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij, als dat nodig is, op tijd maatregelen nemen om de veiligheid te bevorderen. Voor de praktische uitvoering laadt het procesmodel ruimte voor maatwerk en flexibiliteit per evenement.

Eindhoven 247 - Loketfunctie voor Eindhovense Evenementen

Het loket voor organisatoren van evenementen in Eindhoven is sinds jaren ondergebracht bij Eindhoven247. Eindhoven247 voert deze taak uit en is verantwoordelijk voor het samenstellen van de evenementenkalender en begeleidt organisatoren naar hun vergunningsaanvraag. In Eindhoven worden al jarenlang succesvolle, sfeervolle en veilige evenementen georganiseerd. De publieke belangstelling voor Eindhovense evenementen groeit zowel regionaal, nationaal als internationaal. Eindhoven behoort tot de top van Nederland en heeft de ambitie om met een evenwichtig aanbod haar imago en positie als bruisende evenementenstad te behouden en te versterken.