Eindhoven247 verantwoordelijk voor de mobiliteit tijdens Groots met een Zachte G.

Eindhoven247 verantwoordelijk voor de mobiliteit tijdens Groots met een Zachte G.
Evenementen
28 juni 2024

Tijdens de allerlaatste concertreeks van Guus Meeuwis' Groots met een Zachte G in het Philips Stadion, speelde Eindhoven247 een grote rol in het waarborgen van een soepele mobiliteit voor de duizenden bezoekers. In opdracht van Modestus en het Philips Stadion, namen wij de verantwoordelijkheid voor het mobiliteitsplan en de operationele uitvoering daarvan.

Voorbereiding en Planning

De voorbereidingen voor deze grootschalige reeks aan concerten begonnen maanden van tevoren. Gezien de omvang van de concerten en de verwachte verkeersdrukte, was een gedetailleerd mobiliteitsplan essentieel. Vanwege de lopende werkzaamheden aan het spoor en de weg, was het noodzakelijk om alternatieve manieren van reizen en voldoende parkeercapaciteit te realiseren.

Eindhoven247 heeft uitgebreide advies geven over het vooraf informeren over de beschikbare vervoersmogelijkheden, parkeerfaciliteiten en eventuele omleidingen. Dit proactieve communicatieplan was erop gericht om de bezoekersstroom zo vlot mogelijk te laten verlopen en verkeersopstoppingen te minimaliseren.

Monitoring en Sturing tijdens de Concerten

Gedurende de concertdagen hebben wij continu de vervoerstromen gemonitord. Door middel van  monitoringtools konden we real-time data analyseren en snel inspelen op eventuele knelpunten.

De nauwe samenwerking met de verkeersdiensten, beveiligingspersoneel en andere betrokken partijen zorgde voor een gecoördineerde aanpak, waardoor bezoekers hun weg naar het stadion en weer naar huis zonder grote hinder konden vinden.

Een Geslaagde Concertreeks

We kijken terug op een zeer geslaagde reeks concerten in het Philips Stadion. De gezamenlijke inspanningen van ons team, Modestus en het Philips Stadion hebben ervoor gezorgd dat de mobiliteit rondom deze evenementen optimaal geregeld was.

Wij danken Modestus en het Philips Stadion voor de fijne samenwerking en het vertrouwen in Eindhoven247.