Collectieve aanpak voor versterking toeristisch aanbod regio Eindhoven

In de regio Eindhoven wordt nog onvoldoende geïnvesteerd in collectieve marketing op het gebied van de vrijetijdseconomie. Dit leidt ertoe dat het bestaande aanbod nauwelijks bekend is bij inwoners en (potentiele) bezoekers van de regio. Vanuit de regionale wens om toeristisch en recreatief aanbod bij elkaar te brengen, en onder de vlag van Regiofonds Brainport, werken Eindhoven Marketing (Eindhoven247 & Eindhoven365) en Uit in Eindhoven (UiE) samen om het toeristisch en recreatief aanbod beter uit te lichten. Hierdoor moet zowel het bestaande als nieuwe vrijetijdsaanbod zichtbaarder worden voor een algemeen en breed publiek.
Het project heeft tot doel toeristisch en recreatief aanbod en kunst & cultuur onder de aandacht te brengen. Door middel van collectieve en gerichte cultuurmarketing wordt het juiste publiek geactiveerd.

Online regioplatform RegioRadar Eindhoven

In de projectperiode (2020 – 2022) werken we aan de basisinfrastructuur en de inrichting van een satellietsite voor elke regiogemeente. Daarmee ontstaat per gemeente een basisplatform dat essentieel is voor communicatie naar de eigen inwoners en de bezoekers van de betreffende gemeente. Vanuit de centrale projectorganisatie wordt, samen met Insiders, de overkoepelende regioportal vormgegeven en ingericht. De regioportal vormt de plus-variant waarop de satellietsites aanhaken en waar het vrijetijdsaanbod binnen onze gehele regio makkelijk ontsloten wordt voor bewoners en bezoekers.

RegioRadar Eindhoven is live!

Uitgangspunt binnen het project is een groeimodel. In samenwerking met aangehaakte cultuurorganisaties en gemeenten wordt de basis voor een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van cultuurmarketing uitgewerkt. Door het organiseren van overleggen met vertegenwoordigers van gemeentelijke organisaties, cultuurorganisaties en stakeholders op genres, thema’s en doelgroepen wordt dit beeld gedeeld en aangevuld en worden accenten gelegd.