Netwerkverbanden

Als organisatie vertegenwoordigen we niet alleen de stad en (Brainport) regio Eindhoven, we verbinden ons op diverse niveaus met het vrijetijdsdomein. Door deel te nemen aan en koploper te zijn in werkgroepen en samenwerkingsverbanden dragen we bij aan regionale en landelijke kennisuitwisseling. Het versterkt de daadkracht en transparantie wat uiteindelijk gezamenlijke projectontwikkeling weer ten goede komt. Een overzicht van de werkgroepen en samenwerkingsverbanden waarbij Eindhoven247 is betrokken:

Werkgroep Gastvrijheidsvisie DMO's en Return on Hospitality

In 2019 heeft senior Projectmanager Silvia Verkroost namens onze organisatie deelgenomen aan deze werkgroep. Samen met andere experts van verschillende DMO's dacht zij na over de toekomstige ontwikkeling en de rol van de DMO. In co-creatie heeft dat geleid tot de toolkit 'Samen bouwen aan gastvrije bestemmingen'. De toolkit biedt de DMO’s tips, ideeën en handvatten hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een gastvrije stad. 

Werkgroep DMO en Digitaal Platform

Netwerkverbanden-DMO-Digitaal-Platform.jpg

Werkgroep DMO Lab

Richard Ponjee, Manager Out of Home Media & Exploitaties, neemt namens de organisatie deel aan deze werkgroep. Vanuit Kennisnetwerk Destinatie Nederland richt deze werkgroep zich op het verzamelen van data en inzichten in de Customer Journey. DMO's worden gestimuleerd om meer datagedreven te werken.

Stichting Destinatie Brabant (voorheen VVV Brabant)

Directeur/ Bestuurder Eric Boselie is voorzitter van de Stichting Destinatie Brabant (voorheen VVV Brabant). Hij heeft de overtuiging dat we Brabant breed alle lokale destinatie organisaties moeten verbinden. De Stichting stimuleert daarom een provincie-brede samenwerking op het gebied van destinatiemarketing. Het betreft een stichting die vanuit het verleden is opgebouwd uit leden die een VVV licentie hebben. In een landelijke kopgroep hebben we de rol van VVV Nederland uitgebreid geëvalueerd en hebben de grote 20 leden de koers mede uitgezet met als doel: 
1. VVV merk borgen als consumenten keurmerk; 
2. een sterke branche representatie naar ministerie en markt; 
3. bouwen van kennisnetwerken.
Hieruit is ook ontstaan het Kennisnetwerk Destinatie Nederland. Het kennisnetwerk werkt weer nauw samen met NBTC om zo de landelijke lobby voor de vrijetijdseconomie stevig neer te kunnen zetten richting Den Haag.

Organogram Stichting Destinatie Brabant

Taskforce Toerisme voor Brabant

De Taskforce Toerisme Brabant komt tweewekelijks bij elkaar en richt zich op afstemming, kennisdeling en het bundelen of opstarten van activiteiten in de Brabantse toeristische sector. Aan de Taskforce nemen deel:

  • René Nouwens, KHN Brabant
  • Arthur van Disseldorp, HISWA-RECRON Brabant
  • Eric Boselie, VVV Brabant
  • Joost Melis, Leisure Ontwikkel Fonds Brabant
  • Jos van der Sterren, directeur academie Toerisme BUAS
  • Gido ten Dolle, programmadirecteur Economie, Provincie
  • Sef Sweegers, Heleen Huisjes, VisitBrabant
Handboek Evenementen en Veiligheid

Met het realiseren van de eerste versie van het NHEV geven we een kwaliteitsimpuls in de veiligheidsaanpak van evenementen door een gemeenschappelijk denkkader, naslagwerk en referentiekader te bieden. Het is een dynamisch handboek, dat jaarlijks geüpdatet wordt in samenwerking met de experts, de aangesloten gemeentes en het IFV. Het NHEV is geschreven en opgesteld voor en door evenementenorganisatoren, leveranciers, locaties, gemeenten, overige overheden en adviserende diensten.

Het NHEV is digitaal en kosteloos te downloaden

Voor meer informatie over deze netwerkverbanden of hoe je hier aan deel kunt nemen, neem contact op Silvia Verkroost. Voor informatie over het Handboek Evenementen & Veiligheid, neem contact op met Marieke Berkvens.

Marieke Berkvens

Marieke Berkvens

Project Manager
T. 040 707 4045

Marieke Berkvens

Project Manager