Strategisch advies regio gemeenten

Een breed gedragen en eenduidige visie vrijetijdseconomie en een eigen merkidentiteit is niet voor iedere gemeente vanzelfsprekend. Soms kan het dan helpen om een extern adviseur in de arm te nemen die ondersteunt bij de totstandkoming hiervan. Eindhoven247 heeft al diverse regio gemeenten bij dit proces begeleid en kan dit proces ook voor uw gemeente vorm geven.

Binnen fase 1 van het proces ligt de focus op de volgende stappen:

  • Op basis van aangeleverde informatie en deskresearch opstellen van een analyse (startdocument) dat zich richt op de unieke kenmerken (USP’s) van uw gemeente;
  • Analyse bespreken met relevante interne en/of externe stakeholders (klankbordgroep) die in samenspraak met de gemeente worden betrokken, waarna het startdocument wordt aangescherpt;
  • Startdocument vertalen naar een zelfstandige positionering (inspiratiedocument) van uw gemeente binnen de Brainport regio;
  • Presentatie positionering in het kader van inspireren en creëren draagvlak:
                      › aan commissie en/of raad;
                      › aan relevante interne en/of externe stakeholders (klankbordgroep)

In fase 2 richt Eindhoven247 zich samen met u op het vormgeven van een professionele organisatie. Hierbij is het uitgangspunt een sterk lokaal gewortelde netwerkorganisatie die zowel regionaal (metropoolverband) als bovenregionaal (Visit Brabant) kan worden aangehaakt. Afhankelijk van uw wensen en wat er al aan organisatie staat, zullen er een aantal stappen aan de orde zijn zoals de keuze van het organisatie model, de organisatievorm, betrekken stakeholders vrijetijdseconomie ed.

Het resultaat dat we voor ogen hebben is een sterke lokale merkidentiteit die binnen de Brainport regio een duidelijke positie inneemt; onderscheidend, maar tevens verbindend. De ontwikkelde netwerkorganisatie sluit vervolgens aan op het regionale, provinciale en nationale toeristische netwerk waarin Eindhoven247 opereert.

Silvia Verkroost

Silvia Verkroost

Senior Project Manager
M. 06 11 90 33 50

Silvia Verkroost

Senior Project Manager