gen-1-uai-516x241.jpg

Klimaatdeal evenementen

Het klimaat verandert en de temperatuur van de aarde stijgt. Het wordt warmer, er vallen steeds vaker hevige buien en de lucht raakt vervuild. Om in de toekomst prettig te blijven wonen en te werken in onze groeiende stad, is het noodzakelijk nú maatregelen te nemen om de CO₂-uitstoot te verlagen.

Duurzame toekomst
Eindhoven werkt aan een duurzame toekomst. Samen met bewoners en bedrijven geven we uitvoering aan een ambitieus klimaat- en energieplan. Dit doen we onder andere door met verschillende sectoren ‘klimaatdeals’ te sluiten waarbij we samen met bedrijven ambitieuze en werkbare afspraken maken welke bijdragen aan de klimaatdoelen.

Klimaatdeal evenementen
Evenementen zijn, op vele manieren, een soort mini-maatschappijen: in slechts een aantal dagen worden complete steden opgebouwd en weer afgebroken. En net zoals in steden brengt dat uitdagingen met zich mee op het gebied van duurzaamheid. Door het tijdelijke karakter kunnen evenementen dienen als een proeftuin en ons helpen om onze huidige manier van leven opnieuw te bekijken en te transformeren naar een duurzamer en socialer alternatief. Zo hebben evenementen een grote potentie om verandering teweeg te brengen. Organisatoren brengen mensen samen met een gemeenschappelijk doel. Bewustwording en gedragsbeïnvloeding van alle betrokkenen, inclusief gasten, artiesten, crew en leveranciers spelen hierin een belangrijke rol.

We zien veel kansen voor de evenementensector als het gaat om verduurzaming. Daarom willen we met een koplopers groep (ongeveer 10 personen) werken aan een klimaatdeal. Daarnaast willen we organisatoren en eventlocaties ondersteunen bij het verduurzamingsproces. Dit doet de gemeente Eindhoven  samen met
Green events, het kennisplatform voor verduurzaming van evenementen. Eindhoven247 begeleidt het proces. 

 

Marieke Berkvens

Marieke Berkvens

Project Manager
T. 040 707 4045

Marieke Berkvens

Project Manager