Evenementen

Eindhoven is als energieke stad altijd in beweging. Elk jaar opnieuw wordt een breed evenementenaanbod neergezet voor Eindhovenaren en bezoekers. Dat blijft niet onopgemerkt. Eindhoven staat bekend als een stad die uitdaagt, verrast en verleidt.

Loket evenementen

Het loket voor organisatoren van evenementen is ondergebracht bij Eindhoven247. Wij adviseren en informeren organisatoren en begeleiden ze naar hun vergunningsaanvraag. De vergunningsaanvraag zelf wordt door de gemeente Eindhoven behandeld. Ook is Eindhoven247 verantwoordelijk voor het samenstellen van de evenementenreserveringskalender. Daarnaast adviseert Eindhoven247 op het gebied van subsidieaanvragen.

Contact
Het team evenementen is telefonisch bereikbaar op 040 707 40 49 of via het e-mailadres info@eindhoven247.nl.

Evenementenreserveringskalender

Elk jaar kun je je evenement in de openbare ruimte tot en met 30 september aanmelden voor de evenementenreserveringskalender van het komende kalenderjaar. Ook als je een evenement in een grote indoor evenementenlocatie organiseert, ontvangen we graag je aanmelding. Op die manier kunnen we in een vroeg stadium inspelen op eventuele knelpunten op het gebied van drukte, populaire locaties, parkeren en/of (weg)werkzaamheden. Na 1 oktober wordt de kalender aangeboden aan de gemeente Eindhoven en vóór 31 december wordt de kalender vastgesteld. In januari hoor je of je evenement een plek op de evenementenreserveringskalender heeft gekregen. Dan kun je een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente Eindhoven.

Het aanmelden van een evenement is niet hetzelfde als het aanvragen van een vergunning. Nadat je evenement is geplaatst op de evenementenreserveringskalender kun je bij de gemeente Eindhoven een evenementenvergunning aanvragen.

AANMELDEN EVENEMENTENRESERVERINGSKALENDER 2024

BEKIJK DE EVENEMENTENRESERVERINGSKALENDER 2024

De evenementenreserveringskalender wordt niet gebruikt voor promotionele doeleinden.

Evenementenvergunning aanvragen


Melding klein evenement of aanvraag evenementenvergunning
Bij een klein evenement en een wijk- of straatfeest volstaat vaak een melding.
Dit hangt af van een aantal voorwaarden die je hier vindt. Als je evenement niet aan deze voorwaarden voldoet, moet je een evenementenvergunning aanvragen.

Aanvraagtermijn
Melding                            : Uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement
Categorie A evenement : Uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement
Categorie B evenement : Uiterlijk 10 weken voor aanvang van het evenement
Categorie C evenement : Uiterlijk 12 weken voor aanvang van het evenement

In de Nota evenementenvergunningen Eindhoven Gastvrij en Veilig kun je informatie vinden over de diverse categorieën. Een aanvraag mag niet eerder dan 26 weken voor aanvang van het evenement worden ingediend.

Toelichting bij evenementenvergunning aanvragen
Een toelichting bij het aanvragen van een evenementenvergunning via de website van de gemeente Eindhoven, vind je in dit document. Zo weet je welke informatie en bijlagen je paraat moet hebben.

Nadat de melding of vergunningsaanvraag is ingediend
Als je binnen 10 dagen na het doen van een digitale melding niets hebt gehoord, mag je evenement doorgaan. 
Als de vergunningaanvraag is ingediend bij de gemeente Eindhoven, heeft Eindhoven247 geen rol meer. Wij hebben geen inzicht in de status van de aanvraag. Je kunt dan met je vraag terecht bij de gemeente via 14040 en vragen naar het cluster evenementen van de afdeling Veiligheid of een e-mail sturen naar evenementen@eindhoven.nl.

Subsidie aanvragen

In de Evenementenvisie, vastgesteld door de gemeenteraad in 2021, staat beschreven welke richting Eindhoven als evenementenstad in wil en welke evenementen bij Eindhoven passen. Als je voldoet aan deze criteria, kun je een financiële bijdrage aanvragen voor je evenement via dit aanvraagformulier. Om een subsidieaanvraag te kunnen doen, is E-herkenning niveau 3 nodig. Binnen de subsidieregeling is een aantal financiële plafonds aangegeven: sport, cultuur en overig. Eindhoven247 geeft advies over de subsidieaanvragen aan de hand van de subsidieregeling evenementen. Vervolgens leidt ze de aanvragen – voorzien van een advies – door naar de sector Economie & Cultuur van de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven beslist of en hoeveel subsidie er wordt toegekend.

Voor het Eindhovense studentenleven zijn er via Stehven ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van geld, kennis en de inzet van een actief netwerk.

Eindhoven247 beschikt over een budget voor financiële ondersteuning van kleinschalige evenementen met een maatschappelijk karakter, die de sociale cohesie en de leefbaarheid bevorderen en meestal door vrijwilligers georganiseerd worden. Zie dit formulier voor meer informatie en het aanvragen van een bijdrage.

Veelgestelde vragen

Contact
Marieke Berkvens

Marieke Berkvens

Project Manager
T. 040 707 4045

Marieke Berkvens

Project Manager
Mariola Scheepstra

Mariola Scheepstra

Project Manager
T. 040 707 40 48

Mariola Scheepstra

Project Manager
Lizette Geeris

Lizette Geeris

Project Manager
T. 040 707 40 56

Lizette Geeris

Project Manager
Patrick van de Voort

Patrick van de Voort

Project Manager
T. 040 707 40 55

Patrick van de Voort

Project Manager
Suzanne Maas

Suzanne Maas

Project Manager
T. 040 707 40 40
M. 06 54 69 82 62

Suzanne Maas

Project Manager
Robert van den Hoogenband

Robert van den Hoogenband

Acquisitie Int. Sports Events
T. 040 707 4040
M. 06 20 36 34 23

Robert van den Hoogenband

Acquisitie Int. Sports Events