Veelgestelde Vragen

Het loket voor organisatoren van evenementen is ondergebracht bij Eindhoven247. Eindhoven247 voert deze taak uit en is verantwoordelijk voor het samenstellen van de reserveringskalender en begeleidt organisatoren naar hun vergunningsaanvraag. De vergunningaanvraag wordt door de gemeente Eindhoven behandeld.

Elk jaar kun je tot en met 30 september een locatie in de openbare ruimte reserveren voor het komende kalenderjaar. Door het grote aanbod van evenementen raken sommige locaties vol. Door het doen van deze melding claim je alvast een plekje op de kalender. Een plek op deze reserveringskalender betekent niet dat u de vergunning krijgt. Deze vraag je aan via een aanvraag voor een evenementenvergunning. Na 1 oktober wordt de kalender aangeboden aan de gemeente Eindhoven. Deze stelt de reserveringskalender vast voor 31 december.

De kalender vind je hier maar heeft geen pr-doelstellingen. Voor (potentiele) bezoekers is er een agenda op de website van thisiseindhoven

Of een evenement een vergunning nodig heeft hang af van een aantal factoren zoals het aantal deelnemers, omvang van de tent, lengte van het evenement enz. Een klein evenement kan soms worden voldaan met een melding. De voorwaarden lees je hier.

Als je niet aan de voorwaarden kunt voldoen die daarin vermeld staan moet je een evenementenvergunning aanvragen.

Je hoeft geen melding in te dienen of vergunning aan te vragen voor een besloten evenement op eigen terrein. Het evenement kan plaatsvinden als je kunt voldoen aan de omgevingsvergunning van jouw locatie.

Indien er een tent wordt geplaatst bestemd voor meer dan 150 personen dan dien je een gebruiksmelding brandveilig gebruik in te dienen bij omgevingsloket@eindhoven.nl

Voor het organiseren van een straat en/of wijkfeest is een melding meestal voldoende. De voorwaarden leest u hier.

Wil je een evenement organiseren? De eerste stap is het aanmelden van jouw evenement voor de reserveringskalender. Na het aanmelden van je evenement, wordt er door Eindhoven247 gekeken of de datum en locatie nog beschikbaar is.

Hierna kun je verder met de vergunningsaanvraag. Bekijk vooraf het locatieprofiel, indien aanwezig. 

Het evenementenbeleid vind je hier

Er bestaat niet zoiets als een standaard veiligheidsplan dat je voor alle activiteiten 1 op 1 kunt gebruiken. Ieder evenement is anders en daar moet specifiek naar gekeken worden. Wel heeft de gemeente Eindhoven een format voor een veiligheidsplan dat je bij ons kunt opvragen.

Eindhoven247 kan je ook helpen bij het opzetten van een veiligheidsplan. Eindhoven247 heeft veel ervaring in het maken van deze plannen voor evenementen zoals PSV Kampioenschap, Park Hilaria en Koningsdag. Hier worden wel kosten voor in rekening gebracht.

De melding dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn.

De vergunningsaanvraag voor een categorie A-evenement dient de organisator uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement in. Bij een B-evenement is dat uiterlijk 10 weken en bij een C evenement uiterlijk 12 weken. Een aanvraag mag ook niet te vroeg ingediend worden. Een aanvraag mag niet eerder dan 26 weken voorafgaand aan het evenement ingediend worden.

Als de vergunningaanvraag is ingediend bij de Gemeente Eindhoven, heeft Eindhoven247 geen rol meer. Wij hebben geen inzicht in de status van de aanvraag. Met je vraag kun je terecht bij de gemeente via 14040 en dan vraag je naar het cluster evenementen van de afdeling Veiligheid.

Hiervoor is een verkeersplan noodzakelijk. Je mag een straat alleen afsluiten als je het normale verkeer in die straat omleidt. Hoe de verkeerssituatie is tijdens jouw plannen kan het maatschappelijk servicecenter het Depot het beste inschatten. Het maatschappelijk servicecenter Depot Eindhoven kan je helpen met een verkeersplan. Stuur een berichtje naar: info@depot-eindhoven.nl

Eindhoven247 verhuurt zelf geen materialen. Bij het Depot Eindhoven zijn voor wijkverenigingen, wijk- en buurtfeesten, culturele organisaties en non profit stichtingen wel diverse materialen te huur. Van tafels, stoelen, tenten tot crew catering materialen, alles wat je nodig hebt om een evenement of buurtfeest te organiseren. Voor meer informatie stuur een berichtje naar: info@depot-eindhoven.nl

In Eindhoven zijn op verschillende locaties electravoorzieningen voor evenementen aanwezig. Voor meer informatie kun je terecht bij Easy Power Supply

Als er geen of onvoldoende wateraansluitingen zijn vraag je bij Brabant Water een evenementenaansluiting.

Wil je weten waar verkeershinder plaatsvindt tijdens wegwerkzaamheden en evenementen in Eindhoven? Kijk dan op de kaart van de gemeente Eindhoven. Via de routeplanner kun je vooraf een route plannen. Vergeet niet onder de datum het gewenste tijdstip van reizen in te voeren.

Meer informatie vind je hier.

Vergunningen voor promotiestandplaatsen worden verleend door de gemeente Eindhoven. 
Alle informatie rondom promotiestandplaatsen vind je hier. Voor vragen kun je contact opnemen met: apv@eindhoven.nl

Je kunt contact opnemen met de organisator van het desbetreffende evenement.

Het oplaten van ballonnen lijkt heel vrolijk en feestelijk. Toch heeft het nadelige gevolgen voor zowel mens, dier als natuur en dat past niet bij de duurzame ambities van Eindhoven. Daarom wordt het oplaten van ballonnen actief ontmoedigd in onze gemeente. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven. Meer informatie en de alternatieven vind je hier. 

Indien in de grond verankering plaatsvindt door middel van palen, pinnen, hekken e.d. dien je een KLIC- melding te doen bij het kadaster zodat je informatie krijgt omtrent kabels en leidingen in de grond. Je kunt hier een KLIC-melding indienen.

Open evenementen:
Bezoekers moeten vanaf 1 juli 2023 betalen voor een wegwerpbeker en -bakje als deze plastic bevat. Bezoekers moeten gebruik kunnen maken van een herbruikbaar alternatief met een retoursysteem, of van een zelf meegebrachte beker of verpakking.
Met open evenementen worden bijvoorbeeld een braderie, marathon of een open stadsevenement als Carnaval bedoeld.

Gesloten evenementen:
Daarvoor geldt de regelgeving vanaf 1 januari 2024.
Met gesloten evenementen worden evenementen op een locatie met een omheining bedoeld.

Voor meer informatie: Minderwegwerpplastic

Heb je verder nog vragen?

Deze kun je stellen via info@eindhoven247.nl