Subsidie aanvragen

In de Evenementenvisie, vastgesteld door de gemeenteraad in 2021, staat beschreven welke richting Eindhoven als evenementenstad in wil en welke evenementen bij Eindhoven passen. Als je voldoet aan deze criteria, kun je een financiële bijdrage aanvragen voor je evenement via dit aanvraagformulier. Om een subsidieaanvraag te kunnen doen, is E-herkenning niveau 3 nodig. Binnen de subsidieregeling is een aantal financiële plafonds aangegeven: sport, cultuur en overig. Eindhoven247 geeft advies over de subsidieaanvragen aan de hand van de subsidieregeling evenementen. Vervolgens leidt ze de aanvragen – voorzien van een advies – door naar de sector Economie & Cultuur van de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven beslist of en hoeveel subsidie er wordt toegekend.

Studenten

Voor het Eindhovense studentenleven zijn er via Stehven ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van geld, kennis en de inzet van een actief netwerk.  Op dit moment zijn subsidie aanvragen bij Stehven voor 2025 nog niet mogelijk. 

Kleinschalige evenementen

Eindhoven247 beschikt over een budget voor financiële ondersteuning van kleinschalige evenementen met een maatschappelijk karakter, die de sociale cohesie en de leefbaarheid bevorderen en meestal door vrijwilligers georganiseerd worden. Zie dit formulier voor meer informatie en het aanvragen van een bijdrage. Op dit moment zijn subsidie aanvragen voor kleinschalige evenementen in 2025 nog niet mogelijk. 

 

< Terug naar Loket Evenementen