Sociaal-maatschappelijke bijdrage door inzet lokaal projectmanagement

Sociaal-maatschappelijke bijdrage door inzet lokaal projectmanagement
26 maart 2018
Gastvrije binnenstad Eindhoven


In 2018 is het project ‘Gastvrije Binnenstad Eindhoven’ van start gegaan waarbij Eindhoven één van de vier pilotsteden binnen het landelijke project Gastvrije binnenstad was. In aansluiting op de landelijke Retailagenda is er geïnvesteerd én geëxperimenteerd in het versterken van gastvrijheid en het uitbreiden van stadskennis, zowel op straat (lokale én internationale vrijwilligers) als in winkels, horecagelegenheden, hotels, bij culturele organisaties, de afdeling Toezicht en Handhaving van de Gemeente Eindhoven en bij de sociale werkvoorziening (Ergon).

Alle betrokken partners geloven sterk in het belang van sociale meerwaarde voor Eindhoven, de ontwikkeling van de (binnen)stad van ‘place to buy’ naar ‘place to be’ naar ‘place to meet’. De menselijke factor is daarbij leading, gastvrijheid en beleving staan voorop.

Gastvrije binnenstad Eindhoven richt zich dan ook op het verhogen van de sociale meerwaarde in de (binnen)stad door te investeren in een gezamenlijk uitgedragen Eindhovense gastvrijheid én trots op onze stad. Hierdoor voelen ondernemers, inwoners (zowel locals als internationals) en bezoekers zich betrokken bij de stad en wordt de (binnen)stad een ontmoetingsplaats.

Dankzij de gezamenlijke trainingen leren ondernemers en medewerkers van de binnenstad elkaar kennen, ze weten waar de ander mee bezig is en werken aan een gezamenlijk uitgedragen Eindhovense gastvrijheid en trots op onze stad. Dit maakt onderdeel uit van het DNA van iedereen die bijdraagt aan de (binnen)stad als sociale omgeving en ontmoetingsplaats; ondernemers en hun medewerkers, eigenaren en gemeente.

Het project werd lokaal gefinancierd door de BIZ Eindhoven. Een gespecialiseerd bureau nam de gastvrijheidstrainingen voor haar rekening waarbij het onderdeel stadskennis werd verzorgd door de afdeling Groepsprogramma’s van Eindhoven247. Het landelijk projectmanagement lag bij Stad & Co, lokaal heeft Eindhoven247 B.V. zowel het projectmanagement als de communicatie rondom het project op zich genomen.

Onthulling herdenkingsmonument slachtoffers MH17 ramp

Op 17 juli 2014 is een Boeing van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 neergestort bij het Oost-Oekraïense dorp Hrabove, nadat het toestel geraakt was door een luchtdoelraket. Eén van de grootste vliegrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Hierbij kwamen in één klap 298 mensen om. Daarvan waren 196 slachtoffers afkomstig uit Nederland.

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers is er op zaterdag 24 maart 2018 een monument onthult op de Vliegbasis in Eindhoven.  Dit gedenkteken met de naam "De Verbinding" werd onthuld door de Monument-MH17.jpgcommissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant en de burgemeester van Eindhoven.
Het programma van deze dag was in handen van Stichting Walk for 298 en de Eindhovense nabestaanden. Eindhoven247 B.V. heeft in opdracht van Gemeente Eindhoven zorg gedragen voor het projectmanagement en alle faciliteiten rondom de herdenking en onthulling.