Buitenreclame ziet toename in gebruik door verbetering en vernieuwing

Buitenreclame ziet toename in gebruik door verbetering en vernieuwing
25 december 2019

Ook 2019 was een goed jaar voor Out of Home Media, met digitale buitenreclame, zoals verwacht, als grootste groeier. De te realiseren omzetten zijn dan ook dit jaar weer ruimschoots behaald mede door het optimaal benutten van de eigen mediaruimte in de diverse reclamecontracten.

Verruiming van inzet reclameborden

2019 was ook het eerste jaar met de verruimde  “spelregels” voor het gebruik van de A0 (poster) reclameborden. Deze verruiming hield in dat voortaan ook product en bedrijfsreclame is toegestaan.  Dankzij deze verruiming hebben wij onze inkomstenpositie voor dit mediaonderdeel kunnen behouden.

Toename gebruik LEDschermen door betere beeldkwaliteit

Het gebruik van de in 2018 vernieuwde LEDschermen langs de invalswegen is, zoals verwacht vanwege de veel betere beeldkwaliteit, toegenomen. Helaas hebben de oude LEDschermen welke tot mobile LEDschermen waren omgebouwd niet het gewenste resultaat opgeleverd. Besloten is de verhuur hiervan te beëindigen.

Abri’s op HOV2 traject

OOH levert en beheert alle in Eindhoven aanwezige bus abri’s. In 2019 zijn er wederom diverse bus abri’s geleverd en/of verplaatst . De schade aan alle abri’s was in 2019 gelukkig minder dan de schade in 2018.  

Veel interesse voor Smart City Dashboard & Citybeacons

Het in 2018 gerealiseerde Smart City Dashboard is zeer waardevol gebleken. Naast EHV247, EHV365 en de Gemeente Eindhoven is er belangstelling getoond door diverse andere gemeenten, Eindhovense bedrijven en instellingen. Helaas is in juli 2019 de levering van de belangrijkste databron (GSMdata van Vodafone) geheel onverwacht beëindigd. Momenteel wordt er, in samenwerking met een aantal gemeenten en instellingen waaronder het CBS , het ministerie van EZ en BZK, hard gewerkt aan een oplossing.  

Ook de inzet van Citybeacons is door de Gemeente Eindhoven en adverteerders aanzienlijk toegenomen. Tevens zijn we een samenwerking aangegaan met Clear Channel, gericht op de verkoop van zendtijd voor landelijke adverteerders. Daarnaast zijn we gestart met ‘programmatic adverteren’ op de Citybeacons: een nieuwe ontwikkeling in buitenreclame waar we op termijn veel van verwachten.