Jaaroverzicht 2019

De taken en projecten per afdeling en een impressie van het jaar in beeld.

Naast de reguliere evenementen(marketing) activiteiten voor Park Hilaria en GLOW Eindhoven, zijn in 2019 met name de regioactiviteiten van Eindhoven247 uitgediept en verbreed.
Voor diverse gemeenten in de regio fungeerde Eindhoven247 B.V. als strategisch adviseur op het gebied van citymarketing en organisatie, projectmanagement of organisatorisch advies. Op lokaal niveau uitte dit zich wederom in het managen van sociaal-maatschappelijk relevante projecten gericht op het vergroten van de verbinding en de aantrekkelijkheid van de binnenstad.

Ook in 2019 heeft Eindhoven247 B.V. bijgedragen aan succesvolle, sfeervolle, goedbezochte en veilige evenementen in Eindhoven. We speelden een belangrijke rol in de lobby rondom grote, internationale evenementen en de aanwezige expertise die bij de organisatie van evenementen komt kijken, werd regionaal en nationaal gewaardeerd en gedeeld.

De afdeling Groepsprogramma’s zag een groei in het aantal groepsuitjes tijdens evenementen en bleef, samen met Brandstore Eindhoven/VVV, inzetten op (nieuwe) samenwerkingen met partners in de stad. 

Voor Out of Home Media was de digitale buitenreclame in 2019, zoals verwacht, de grootste groeier. De te realiseren omzetten zijn ruimschoots behaald, mede door het optimaal benutten van de eigen mediaruimte in de diverse reclamecontracten.

Evenementenmarketing
28 december 2019

Evenementenmarketing

Eindhoven247 B.V. verzorgde in 2019 de marketing voor Park Hilaria en GLOW Eindhoven. De marktingwerkzaamheden en merkrechten voor Koningsdag zijn succesvolle overgedragen aan Stichting Koningsdag.
Brandstore Eindhoven: een podium voor Eindhovense activiteiten
25 december 2019

Brandstore Eindhoven: een podium voor Eindhovense activiteiten

In 2019 is Brandstore Eindhoven een samenwerking aangegaan met diverse Eindhovense ondernemers en lokale creatieve ondernemingen.
Buitenreclame ziet toename in gebruik door verbetering en vernieuwing
25 december 2019

Buitenreclame ziet toename in gebruik door verbetering en vernieuwing

Ook 2019 was een goed jaar voor Out of Home Media, met digitale buitenreclame, zoals verwacht, als grootste groeier. De te realiseren omzetten zijn dan ook dit jaar weer ruimschoots behaald mede door het optimaal benutten van de eigen mediaruimte in de diverse reclamecontracten.
Groepen Eindhoven
24 december 2019

Groepen Eindhoven

De afdeling Groepsprogramma’s kijkt met tevredenheid terug op 2019. Voor uiteenlopende gezelschappen zijn er ook het afgelopen jaar weer bijzondere, Eindhovense belevenissen georganiseerd. Ook in 2019 bleven de groepsactiviteiten op Strijp-S onverminderd populair.
Een aantrekkelijk evenementen programma
24 december 2019

Een aantrekkelijk evenementen programma

In Eindhoven worden al jarenlang succesvolle, sfeervolle, goedbezochte en veilige evenementen georganiseerd. De publieke belangstelling voor Eindhovense evenementen groeit zowel regionaal, nationaal als internationaal.
Lokaal projectmanagement gericht op verbinding en aantrekkelijkheid binnenstad
23 december 2019

Lokaal projectmanagement gericht op verbinding en aantrekkelijkheid binnenstad

Eindhoven247 B.V. bood in 2019 uiteenlopende projecten in de binnenstad organisatorische en marketing ondersteuning. 
Ontsluiten regionaal toeristisch aanbod centraal bij regionaal projectmanagement
21 december 2019

Ontsluiten regionaal toeristisch aanbod centraal bij regionaal projectmanagement

Al sinds 2016 is Eindhoven247 in de regio actief op het gebied van marketing en organisatie, zowel met strategisch advies als ook tactisch en operationeel projectmanagement.
Baten & Lasten overzicht 2019 Eindhoven 247 B.V.
16 december 2019

Baten & Lasten overzicht 2019 Eindhoven 247 B.V.

Organogram Stichting Eindhoven Marketing
16 december 2019

Organogram Stichting Eindhoven Marketing

Het organogram van Stichting Eindhoven Marketing geeft de organisatiestructuur weer van Eindhoven365 en Eindhoven247 B.V.