Lokaal projectmanagement gericht op verbinding en aantrekkelijkheid binnenstad

Lokaal projectmanagement gericht op verbinding en aantrekkelijkheid binnenstad
23 december 2019
Gastvrije binnenstad Eindhoven

Het project Gastvrije Binnenstad Eindhoven is in 2019 uit te groeien tot een zelfstandig project.  Doel van dit project is om de sociale meerwaarde van Eindhoven te verhogen via een investering in gastvrijheid, waarmee de binnenstad voor zowel inwoners als bezoekers aantrekkelijker wordt.

We geven hieronder een overzicht van de activiteiten en resultaten uit 2019 conform aanvraag. Hierbij maken we een onderscheid tussen de ambassadeurs (werkzaam in de retail, hotels, horeca, culturele instellingen, handhaving, stadsreiniging, etc.) en de Navigators (gastheren en gastvrouwen op straat).

Trainingsprogramma
Inhoudelijk hebben we het programma samen met trainingsbureau Trainmark en met behulp van ‘oude’ ambassadeurs en Navigators vormgegeven. Zo konden zij de in 2018 opgedane ervaring delen en aanscherpen alvorens het programma werd ingezet voor nieuwe ambassadeurs.

Theatershow
Ter afsluiting van 2019 heeft De Eindhoven Theatershow met Milo Berlijn plaatsgevonden. Voor deze avond zijn zowel de oude als de nieuwe ambassadeurs uitgenodigd. Een avond met elkaar uit zijn, lachen en je bewust worden van gastvrijheid binnen het Eindhovense. Met een serieuze ondertoon, want Milo en zijn team waren van tevoren als mystery visitors de stad in getrokken en haalden voorbeelden uit de praktijk aan.

E-learning module
Tijdens zowel het trainingsprogramma als de theatershow is gebruik gemaakt van de e-learning module over Eindhoven, die we in samenwerking met Eindhoven365 en Visit Brabant hebben ontwikkeld. Hiermee werd de actuele kennis van deelnemers getest. De module is uitgebreid onder de aandacht gebracht via de nieuwsbrief en Chainels.

Ook je kennis over Eindhoven opvijzelen?

  • Ga naar elearning.visitbrabant.com
  • Kies rechts voor ‘Nog geen account? Registreer je nu!’
  • Vul het formuliertje in
  • Ga direct aan de slag met de training.

Navigators
Het team van vrijwillige Navigators is in 2019 uitgebreid. Hun shift start altijd bij de Brandstore waar zij door de informatrices worden ontvangen en bijgepraat over de activiteiten die dat weekend op stapel staan in de stad. 

Inzet bij evenementen
Navigators hebben zich in 2019 als gastheer of gastvrouw ingezet bij:

  • ITS Congres van 02.06.2019 t/m 06.06.2019
  • Nationaal Congres Citymarketing op 17.06.2019
  • De maandelijkse Welcome evenings voor internationals in de HUB
  • GLOW Eindhoven van 09.11.2019 t/m 16.11.2019 

Eindhoven247 heeft zowel het projectmanagement als de communicatie rondom het project op zich genomen. Vanuit BIZ Eindhoven Centrum wordt het project financieel ondersteund.

Fijne Feestdagen Festival 

Het einde van het jaar is er een van winkelen, gezelligheid, familie en samenzijn. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd die in het teken van de feestdagen staan en bijdragen aan een gezellige Sinterklaas- en kerstsfeer in de binnenstad van Eindhoven. De bezoekers van de betreffende activiteiten bestaan dan ook vooral uit winkelend publiek dat in aanraking komt met onderdelen van het Fijne Feestdagen Festival. 

FFF-Eindhoven-ijsbaan-fotocredits-Ralph-Roelse-met-FFF-logo.jpg

Eindhoven247 biedt in dit kader organisatorische en marketing ondersteuning aan en vraagt namens diverse organisatoren een overkoepelende gemeentelijke vergunning aan voor de evenementen en activiteiten die in deze periode plaatsvinden. Voor 2019 betrof dit de Pietenparade, de Sinterklaas speelgoedactie van Radio JND, de ijsbaan op de markt en de Fakkeltocht. Maar ook de sfeerverlichting in de binnenstad en de verhuur van standplaatsen zoals de oliebollenkraam vallen onder het projectmanagement.

De marketingcampagne rondom FFF richt zich op bewoners van de stad en regio Eindhoven, Vlaamstalige Belgen en mensen die woonachtig zijn binnen de driehoek Breda, Arnhem en Venlo. De doelgroep bestaat hierbij uit mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 30 t/m 45 jaar. De focus ligt op mensen die een dagje weg willen, hun (feest)inkopen willen doen, ouders met kinderen en jongeren.

Het project komt tot stand in samenwerking met ondernemers uit de binnenstad en met financiële steun van de Gemeente Eindhoven en de BIZ Eindhoven en trekt jaarlijks ca. 650.000 bezoekers.

Stichting Binnenstad Eindhoven

In juli 2019 is de Stichting Binnenstad Eindhoven (SBE) opgericht. De SBE heeft tot doel om meer bezoekers aan de binnenstad van Eindhoven te binden, de verblijfsduur te verlengen en de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Dit doet zij door projecten & events te initiëren, te stimuleren en/of te regisseren. Dit alles in samenspraak met diverse stakeholders (BIZ Centrum Eindhoven, Gemeente Eindhoven, Eindhoven365 en Eindhoven247)  en ondernemers.

Het bestuur van de SBE bestaat uit een doorsneden van stakeholders uit de binnenstad. Zij heeft een coördinerende en regisserende rol. Voor de uitvoerende werkzaamheden maakt het bestuur gebruik van inhuur van derden.

Eindhoven247 ondersteunt het bestuur met strategisch advies en voert het secretariaat.