Ontsluiten regionaal toeristisch aanbod centraal bij regionaal projectmanagement

Ontsluiten regionaal toeristisch aanbod centraal bij regionaal projectmanagement
21 december 2019
Regiomarketing

Al sinds 2016 is Eindhoven247 in de regio actief op het gebied van marketing en organisatie, zowel met strategisch advies als ook tactisch en operationeel projectmanagement.

De eerste samenwerking ontstond met Valkenswaard en is in de loop van 2018 en 2019 uitgebreid met Geldrop-Mierlo, Oirschot, Best, Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Ook met de Peelgemeenten hebben eind 2019 de eerste gesprekken in dit kader plaatsgevonden.

De vraag vanuit de regio staat centraal. In 2019 heeft Eindhoven247 in strategisch en projectmatig opzicht ondersteunt bij:

  • Het opzetten van de lokale marketingorganisatie
  • Het uitwerken en versterken van het lokale merk zowel op inhoud als in de verhaallijnen
  • Het door middel van een gerichte product/markt strategie overbrengen van het lokale merk op de relevante doelgroep

En in operationeel opzicht bij:

  • Marketing en communicatie uitingen (zowel fysiek als digitaal)
  • Secretariële ondersteuning van de lokale marketingorganisatie i.o.

IMG-20200120-WA0006.jpg

VVV Noord-Brabant

Eindhoven247 B.V. maakt onderdeel uit van Stichting VVV Brabant. Door de toename van de verzelfstandiging van VVV’s in Brabant heeft de Stichting in September 2019 een naamsverandering ondergaan: Destinatie Management Coalitie Brabant. Met als doel een duurzaam brabantbreed samenwerkingsverband op te zetten waar DMO’s zonder VVV licentie bij aan kunnen sluiten. De aftrap vond plaats op 10 september 2019 middels een succesvolle meeting bij The Student Hotel waar alle Brabantse VVV’s en DMO’s bij aanwezig waren.

Project Cultuurmarketing Brainport Eindhoven  

In de regio Brainport Eindhoven wordt nog niet voldoende geïnvesteerd in een collectieve marketing op het gebied van de vrijetijdseconomie. Dit leidt ertoe dat het bestaande aanbod nauwelijks bekend is bij inwoners en (potentiele) bezoekers van de regio. Zo bezoekt bijvoorbeeld slechts 1% van de Eindhovenaren de Brabantse dag in Heeze. En dat terwijl de regio ruim 750.000 inwoners telt.

Vanuit de regionale wens om toeristisch en recreatief aanbod bij elkaar te brengen en in opdracht van Regiofonds Brainport werken Eindhoven Marketing (Eindhoven365 & Eindhoven247) en Uit In Eindhoven (UIE) sinds het vierde kwartaal 2019 samen om het toeristisch en recreatief aanbod beter uit te lichten. Hierdoor moet zowel het bestaande als nieuwe vrijetijdsaanbod zichtbaarder worden voor een algemeen en breed publiek.

Het project heeft tot doel toeristisch en recreatief aanbod en kunst & cultuur onder de aandacht te brengen. Door middel van collectieve en gerichte cultuurmarketing wordt het juiste publiek geactiveerd.

Allereerst wordt ingezet op de samenwerking tussen gemeenten, cultuurorganisaties en marktpartijen, o.a. resulterend in een digitaal platform waar het regionale aanbod te zien en te beleven is. Het platform heeft als doel te inspireren en te activeren,  om daarna geïnteresseerde bezoekers warm over te dragen aan de aanbieders van activiteiten. Destinatiemarketing organisaties (DMO’s) blijven eigenaar van en verantwoordelijk voor hun informatie. Zo bereiken we gezamenlijk een grotere conversie met als doelstelling meer regionale consumenten.

Waar dit relevant is voor het proces brengt Eindhoven247 partijen binnen de regio Eindhoven met elkaar in contact.