Loket Evenementen

Loket Evenementen
Loket Evenementen
31 december 2022

Stichting Eindhoven247 was ook in 2022 hét loket voor organisatoren van evenementen. De plek van waaruit evenementenorganisatoren begeleid en geadviseerd werden bij een vergunningsaanvraag en/of subsidieaanvraag. Naast telefonische, online en fysieke afspraken met organisatoren, was er intensief contact met gemeente Eindhoven en diverse stakeholders. Er werden ruim 350 evenementen aangemeld voor de evenementenkalender en 80 subsidieaanvragen verwerkt.

De in 2021 door gemeente Eindhoven vastgestelde visie op evenementen was aanleiding om onze expertise in te zetten ten behoeve van een update van de subsidieregeling. In 2022 is er voor het eerst met deze nieuwe regeling gewerkt.

Stehven

De stichting maakt nog steeds deel uit van het samenwerkingsverband Stehven. Een organisatie die met kennis, geld en een actief netwerk het Eindhovense studentenleven ondersteunt. Loket evenementen beoordeelde in 2022 ongeveer 75 studentenaanvragen. Criteria als zichtbaarheid en betrokkenheid bij de stad zijn daarbij van belang. De commissie kwam ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar en nodigde soms studenten uit om live te pitchen. Dat gaf, naast het delen van netwerk, ook de mogelijkheid om studenten te adviseren over het vergunningenbeleid en de evenementenkalender.

Klimaatdeal Evenementen – focus op verduurzaming

Eindhoven ziet veel kansen voor de evenementensector, waaronder op het gebied van verduurzaming. Samen met een koplopersgroep van 11 organisatoren werkt Eindhoven daarom aan een klimaatdeal. Green Events, het kennisplatform voor verduurzaming van evenementen, gaf workshops over de thema’s 'Energie', 'Materiaal en Plastic' en 'Diversiteit & Inclusie'. De organisatoren gingen aan de slag met individuele actieplannen en het inventariseren van de ‘footprint’. De laatste maand van het jaar sloten we af met een evaluatie waarbij de opgedane kennis en ervaring met elkaar werd gedeeld.