Jaaroverzicht 2022

Het eerste jaaroverzicht van 'Stichting Eindhoven247'. Voor deze nieuwe organisatie startte het jaar met een door de Gemeente Eindhoven herzien takenpakket en daaruit voortvloeiend, nieuwe organisatiestructuur. Naast dit herziene takenpakket verrichtten medewerkers van Stichting Eindhoven247 ook werkzaamheden voor externe partijen, waaronder Eindhoven52. De taken en projecten van Stichting Eindhoven247 lees je terug in dit jaaroverzicht, aangevuld met een impressie van het jaar in beeld.