Eindhoven247 B.V. strategisch adviseur citymarketing in regio

Eindhoven247 B.V. strategisch adviseur citymarketing in regio
1 oktober 2018
Valkenswaard

Sinds 2016 is Eindhoven247 B.V. actief in Valkenswaard, zowel op het gebied van strategisch advies als projectmanagement.

In 2016 werd de Stichting Valkenswaard Marketing centraal opgericht, waarbij Eindhoven247 de beginnende organisatie en de gemeente Valkenswaard van strategisch en organisatorisch advies heeft voorzien. Het jaar daarna lag de focus op het inregelen van de organisatie, de eerste implementatie van beeldmerk en merkwaarden en overleg en oriëntatie met partners. Daarnaast speelden er directe operationele activiteiten voor een aantal evenementen die als merkdrager fungeren. Naast een adviesrol heeft Eindhoven247 hier ook het projectmanagement verzorgd.

In 2018 is Eindhoven247 B.V. betrokken geweest bij de verdere uitwerking en versterking van het merk Valkenswaard, zowel in inhoud als in de verhaallijnen. Hierdoor kan het merk in een gerichte product/marktstrategie worden overgebracht op relevante doelgroepen.

Geldrop-Mierlo

In het laatste kwartaal van 2018 is Eindhoven247 b.v. als strategisch adviseur betrokken bij de oprichting van Villagemarketing Geldrop-Mierlo en de verdere uitwerking van het thema ‘Verweven’. Ook voor deze dorpen beslaat de adviesrol de beginnende marketingorganisatie, relevante partners en de gemeente Geldrop-Mierlo. Zo is er mede, dankzij onze ondersteuning, een Dienstverleningsovereenkomst tussen de Stichting en de gemeente tot stand gekomen en zijn er 3 projectlijnen benoemd die in 2019 verder moeten worden uitgewerkt. Deze lijnen richten zich op Marketing, Objecten in de (openbare) ruimte en Evenementen. logo-png.jpg

In 2019 zal Eindhoven 247 B.V. ook (een gedeelte van) het projectmanagement, de marketing/communicatie (website en fysieke uitingen) en de secretarieel ondersteunende rol op zich nemen.

Oirschot

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Oirschot en Visit Oirschot heeft Eindhoven247 B.V. in 2018 geadviseerd op het gebied van de professionalisering van Stichting Visit Oirschot, de visie op het centrum/de openbare ruimte, de Brandstore en de merkstrategie.

Voor de uitwerking van de merkstrategie heeft Eindhoven247 B.V. het projectmanagement gevoerd. Dit betrof de briefing, het selectieproces voor de keuze van het juiste bureau om de merkidentiteit vorm te geven en de organisatorische elementen die hiermee samenhangen.

Daarnaast heeft projectmanagement een rol gespeeld in de verdere uitwerking van het beleidsdocument voor de oprichting van een ondernemersfonds en het bijbehorende plan van aanpak.

De afdeling communicatie en marketing heeft voor de Stichting Visit Oirschot de vormgeving van het jaarverslag en diverse fysieke middelen voor het ondernemersfonds i.o. vormgegeven.

De Kempen gemeenten

Op verzoek van het bestuurlijk overleg portefeuillehouders de Kempen is in 2018 een oriënterende gespreksronde gehouden met daaruit volgend een presentatie aan de brede klankbordgroep. Na deze presentatie is Eindhoven 247 B.V. gevraagd een rol te spelen in de begeleiding van de Kempengemeenten. Dit krijgt in het 1e kwartaal 2019 een vervolg.

Voor alle gemeenten geldt: waar dit relevant is voor het proces brengt Eindhoven247 B.V. partijen binnen de regio Eindhoven met elkaar in contact.