Uit in Eindhoven Regio

Parallel aan onze reeds bestaande regionale opdrachten en samenwerkingen heeft Eindhoven247,Uit-in-EHV-social-RGB-1.jpg samen met Uit in Eindhoven en Eindhoven365, een projectplan Cultuurmarketing ingediend bij Regiodeal Brainport Eindhoven. De aanleiding hiervoor is de benodigde extra impuls voor regionale samenwerking op het gebied van een collectieve marketing vrijetijdseconomie. Dit project, gestart op 1 augustus 2019, heeft een looptijd tot 31 december 2023 en is ondergebracht in de gezamenlijke organisatie Uit in Eindhoven Regio.

Uit in Eindhoven Regio legt de gewenste verbinding tussen de regiogemeenten en destinatiemarketingorganisaties zodat er een structurele samenwerking ontstaat die in het belang is van de inwoner en bezoeker van Brainport Eindhoven: samen laten we zien wat er te doen is in de regio op het gebied van cultuur, vrije tijd en sport.

Eén van de tools die we ontwikkelen om dit aanbod breder onder de aandacht te brengen is het online regioplatform RegioRadarEindhoven waar het regionale aanbod te zien en te beleven is. Regiogemeenten maken – al dan niet met een eigen lokale website - gebruik van het Uit in Eindhoven Regio-dataplatform. Daarmee beschikken alle deelnemende gemeenten over een (lokale) website die essentieel is voor de communicatie naar eigen inwoners en bezoekers van de gemeente en haken met eigen content aan op de regioportal.

RegioRadarEindhoven:
Regionale Portal voor Cultuur, Sport & Vrije tijd

Achter de schermen is er vanuit de samenwerking met ons zusterbedrijfRRE-Cirkel-Groen-RGB.jpg Eindhoven365 en Stichting Uit in Eindhoven hard gewerkt aan de opzet van RegioRadarEindhoven. RegioRadar Eindhoven brengt de highlights uit de regio samen en inspireert inwoners en bezoekers tot een bezoek in de regio. Ook regio brede initiatieven, routes en product-marktcombinaties krijgen een prominente plek op de website. Medio november vond de voorlopige oplevering plaats en hebben we dit gecommuniceerd naar de stakeholders.
Als in de komende maanden de content van meerdere regiogemeenten is aangesloten, volgt in het voorjaar 2022 de lancering voor publiek.

Redactie
Sleutelfiguren vanuit de regio vormen, door het eigen lokale programma van hun regiogemeenten en/of cultuurorganisaties in te voeren, het hart van de Regio Redactie. Om de kwaliteit en het concept te borgen, werken we met een kernredactie en een regio brede redactieraad:

Kernredactie
Vanuit Eindhoven247 nemen communicatieadviseur Claudia Hermans en contentmanager Emmeke Fleuren deel aan de redactie. Verder bestaat de kernredactie vanuit Uit in Eindhoven uit contentmanager Manon Willems, communicatieadviseur Claire van der Elst en hoofdredacteur Lidy Lathouwers. Stuk voor stuk zijn zij redactieleden met jarenlange expertise in de communicatie en promotie van de cultuur- en vrijetijdssector.  De kernredactie kent de door de regiogemeenten ingevoerde content toe aan de regioportal en waarborgt hiermee een aantrekkelijk en relevant programma op RegioRadarEindhoven.
 
Regiobrede redactieraad
Deze kernredactie initieert driemaandelijkse regio brede redactievergaderingen op locatie in de regio. Tijdens deze vergaderingen brengen zij in beeld wat er in de regio speelt op het gebied van cultuur en vrije tijd en welke thema’s om extra aandacht en/of collectieve doelgroep benadering vragen. Zij luisteren naar wensen en halen input en ideeën op om zo, vanuit het netwerk, het bredere doel van cultuurmarketing te versterken.

Meer weten?

Via nieuwsbrieven houden wij je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en eventuele collectieve initiatieven binnen Eindhoven Regio. Schrijf je hiervoor in via redactie@uitineindhovenregio.nl. Volg Uit in Eindhoven Regio ook via LinkedIn.
Een overzicht van onze projecten, waaronder onze regionale opdrachten en samenwerkingen, lees je hier >>

Contact
Silvia Verkroost

Silvia Verkroost

Senior Project Manager
M. 06 11 90 33 50

Silvia Verkroost

Senior Project Manager
Claudia Hermans

Claudia Hermans

Project Manager
T. 040 707 40 57
M. 06 52 71 21 64

Claudia Hermans

Project Manager
Emmeke Fleuren

Emmeke Fleuren

Contentmanager
T. 040 29 79 103
M. 06 21 37 39 65

Emmeke Fleuren

Contentmanager
Laura Bijster

Laura Bijster

Project Support
T. 040 707 40 40
M. 06 16 03 20 59

Laura Bijster

Project Support